BRIGHT+LIVING_URVAL_MILJO%CC%88BILDER_HJORTMARKA-3164.jpg

Om oss.

Bright Living är en ideologiskt driven organisation baserad på ett  hållbarhetskoncept som är kärnan i vår verksamhet. Det innebär att vi enbart arbetar med projekt där vi kan tillämpa vårt koncept och påverka utvecklingen. Vi vill vara med och göra skillnad. Verka för en mer hållbar värld. Inspirera fler företag att välja hållbarhet framför kortsiktighet. I praktiken kan det till exempel handla om att vi visar att det visst går att bygga flerbostadshus i trä och att människor som bor i trähus mår bättre än de som bor i hus av betong. Överraskande ofta visar det sig att det som är bra för individen också är bra för planeten.

Även om de miljö- och klimatvänliga alternativen i dagsläget kan vara lite mer besvärliga och kostsamma, i det kortsiktiga perspektivet, står det klart att i långa loppet har vi inget val. Vi måste ställa om och välja hållbart. Vi vill påskynda denna omställning och delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet till andra företag som vill verka mer hållbart.

Företaget grundades 2012 och ägs och av ett antal miljömedvetna företag och privatpersoner som valt att investera i verksamheter som gör skillnad för miljön och samhällsutvecklingen.