BRIGHT LIVING
ETT naturligt koncept!

 

ENERGIEFFEKTIVT

En byggnads energianvändning under dess livslängd är ansenlig och det är när byggnaden uppförs som möjlighet finns att kraftigt reducera denna energianvändning. Genom att välja bra fönster med lågt U-värde, bygga täta konstruktioner och förse väggarna med lite extra isolering kan man skapa sk passivhus eller lågenergihus. Det är lite dyrare att bygga på detta sätt men medför lägre energianvändning under hela byggnadens livslängd. Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är det naturligt att bygga på detta sätt.


iStock_000005257701Large.jpg

MILJÖVÄNLIGT

Med den kunskap vi har om hur produktion kan påverka planeten är det naturligt att välja miljövänliga material som tillverkas på ett hållbart sätt. Vi har valt att miljöcertifiera våra bostäder enl Svanen eftersom vi anser det är en tydlig miljömärkning som omfattar alla ingående material, generell byggkvalitet och byggnadens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.


iStock_000037521610Large.jpg

HÅLLBAR LIVSSTIL

Med genomtänkta anpassningar kan vi på ett naturligt sätt ändra våra vanor. Vi skapar förutsättningar som uppmuntrar till en hållbar livsstil. Exempel på detta är elbilspool, lådcyklar, växthus, bra cykelförvaring, cykeltvätt, miljörum för återvinning, kylrum för matleveranser, tingotek m m.


ENERGIPRODUKTION

Solen är världens mest naturliga energikälla. I våra bostadsområden monterar vi solceller för elproduktion. Vi anpassar byggnation så som takvinklar m m för att kunna nyttja solenergin på ett bra sätt.


socialsamverkan.jpg

SOCIAL SAMVERKAN

Gemenskap och samverkan mellan de boende är naturligt och utgör en värdefull kvalitet för ett bostadsområde. Vi väver in förutsättningar för de boende att skapa denna samverkan. Men vi tänker längre än så. Ett bostadsområde är ingen isolerad ö. En samhällsutveckling med integrationsproblem och ökad segregation är inte hållbar. Därför tar vi steget att även inkludera integration i vårt hållbarhetskoncept och skapar tillsammans med andra aktörer innovativa lösningar för integrationsboende.


HELHET

Bright Living omfattar helheten hållbar livsstil; boende, transporter, energiproduktion, odling, återvinning och social samverkan.