hållbarA MATERIAL.


 

Hemmet är din bas. En plats där du kan vila och känna dig trygg. Då du dagligen blir matad med bilder, budskap och intryck så tycker vi att hemmet ska kännas lugnt och harmoniskt när det gäller färgsättning och materialval. Vi försöker alltid att hitta en balans mellan rådande trender och hållbarhet.

SVANENMÄRKT

Interiören är noga genomtänkt ur ett klimatperspektiv. Vi vill skapa bästa möjliga inomhusmiljö för de boende genom att välja så klimatsmarta och giftfria material och produkter som möjligt. Vår ambition är att miljöcertifiera alla våra bostäder enligt Svanen. Det är en certifiering som det allra flesta känner till och vi anser att det är den mest övergripande certifieringen då den omfattar materialens livscykel, byggprocessen, byggnadens energiprestanda och generell byggkvalité.

NATUREN

Vi vet att de allra flesta mår bra av att vistas i naturen. Förutom att det är frisk luft och tyst i våra bostäder precis som ute i skogen så lånar vi med oss naturens färger och material i interiören för att skapa en lugn, harmonisk och hållbar grund.

Kök.jpg
 
BRIGHT LIVING _FAV ICON small.png