LIVSSTIL.


 

Förutom själva boendet så har våra vanor och beteenden stor miljöpåverkan. Därför strävar vi efter att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil i våra projekt.

TRANSPORTER

En elbilspool främjar hållbara transporter. Om det i anslutning till bostaden finns bra cykelförvaring med möjlighet till cykelvård kan det vara avgörande för att man köper en bra cykel och börjar cykla mer i vardagen.

MEDVETENHET

Individuell energimätning skapar medvetenhet som också ger direkt återkoppling på hur ändrade vanor påverkar energiförbrukningen.

ODLING

Tillgången till ett växthus väcker intresset för odling som i sin tur kan leda till mer hälsosamma och miljövänliga kostvanor.

ÅTERVINNING

Att bostaden och området är anpassat för återvinning, d v s bra miljörum och kärl för sortering i bostaden, gör det enklare att källsortera.

SAMVERKAN

Även enkla tekniska lösningar  skapar stora effekter. En så simpel sak som en webbaserad anslagstavla kan gynna samverkan mellan de boende och leda till samåkning, återbruk av t ex. möbler och kläder.

När det gäller våra vanor tror vi att det ena leder till det andra i en positiv spiral. Om du väljer att förändra en vana och får en positiv effekt känns det mer motiverat att fortsätta förändringen mot en mer hållbar livsstil.

iStock-155438098.jpg
 
BRIGHT LIVING _FAV ICON small.png