ENERGI
& TEKNIK.


 

ENERGIEFFEKTIVT

I dagsläget finns det väl utvecklade moderna system för energiproduktion, värmeåtervinning och värmedistribution. Självklart ska vi nyttja dessa system för optimering av byggnaders energiprestanda. Lika självklart ska vi välja hushållsapparater, belysning och elektronik med låg energiförbrukning. Som uppvärmningssystem ser vi fjärrvärme som den långsiktigt bästa systemlösningen för tätort. Det är hållbart att producera värme med biobränsle (fossilfritt) centralt och med bra rökgasrening. I en större panncentral finns möjlighet att optimera förbränning. Vi väljer fjärrvärme som uppvärmningssystem även om det inte på alla orter för stunden är det mest ekonomiska. Ju fler som ansluter till systemet desto effektivare blir det. Hållbarhet handlar om långsiktighet.

INOMHUSKLIMAT

Vi nyttjar även teknik för behovsstyrd ventilation eftersom det är onödigt att ventilerar för fullt när ingen är hemma. Ytterligare en stor energibesparing kan göras genom att använda kolfilterfläkt istället för evakueringsfläkt i kök. Nuförtiden finns det bra kolfilterfläktar som fungerar utmärkt och sparar mycket energi då den uppvärmde luften renas och återförs till bostaden istället för att försvinna ut. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjort flera tester som ger moderna kolfilterfläktar gott betyg.

ELPRODUKTION

Våra hus utrustas med solceller för elproduktion och i vissa fall även solpaneler för värmeproduktion. Vi är övertygade om att solenergin är en av framtidens viktigaste energikällor och ser fram emot att reglerna ändras så det blir ännu mer lönsamt att producera miljövänlig el. Extra spännande att tekniken med villabatterier utvecklas. Detta skapar ytterligare incitament för egenproducerad el.

DJI_0263.jpg